Čo Vás zaujíma
Odoslanie súboru


Odoslať

Importovať je možné súbory vo formáte CSV, XLS alebo TXT,
kde v 1. stĺpci je kód tovaru a v 2. stĺpci je objednávané množstvo.
Objednávka musí začínať na prvom riadku bez hlavičky a nesmie obsahovať prázdne riadky. V prípade formátu CSV a TXT sa ako oddeľovač použite bodkočiarku.

Príklad obsahu súboru CSV pre vloženie 1ks produktu s kódom 44220:

44220; 1