Ekologická likvidácia našich výrobkov


Informujeme zákazníkov, že ekologická likvidácia našich výrobkov je zaistená Zmluvou o zaistení spoločného plnenia v rámci kolektívneho systému ASEKOL. Zoznam zberných miest, ich telefónnych čísel a prevádzková doba je uvedená na www.asekol.sk