KONTAKT

Hama Slovakia spol. s r.o.
Bratislavská 87
90201 Pezinok

IČ DPH SK: 2020203867
DIČ: 2020203867
Bankové spojenie: IBAN SK11 7500 0000 0040 2785 6560 ČSOB

Tel.: 033/6481 225
Fax: 033/6481167 
mobil: 0911/ 997 707, 0905/ 895 292

    klapka:  mobilný tel.    e-mail
vedenie spoločnosti:      
Ing. Jaroslav Trepeš riaditeľ spoločnosti   +420 602 500 457  jaroslav.trepes@hama.com
      +420 543 538 101  
účtovné oddelenie:      
Hana Latkóczyová   221    hana.latkoczyova@hama.com
         
manažment:        
Mgr. Daniel Bohúň sales manager   0911 997 700  daniel.bohun@hama.com
Ing. Tomáš Jurenka produkt manager   0911 997 710 tomas.jurenka@hama.com
Hana Lukačovičová produkt manager   0914 337 562 hana.lukacovicova@hama.com
         
fakturačné oddelenie:   0905 895 292 objednavky@hama.sk
      0911 997 707  
Ing. Katarína Imrišková fakturantka  185   katarina.imriskova@hama.com
Veronika Fajnorová fakturantka 185   veronika.fajnorova@hama.com
         
asistentky:        
Ing. Zuzana Oravcová asistentka   0914 337 561 zuzana.oravcova@hama.com
Michaela Musilová asistentka   0914 337 562 michaela.musilova@hama.com
         
grafická dizajnérka:
Gabriela Sakalová graphic designer   0914 337 562 gabriela.sakalova@hama.com
         
obchodní zástupcovia:
Denis Reingraber OZ západ / stred   0911 997 701 denis.reingraber@hama.com
Miroslav Molnár OZ východ / stred   0911 997 705 miroslav.molnar@hama.com
         
sklad:       servis@hama.sk
Janko Belay reklamácie 186   jan.belay@hama.com
Radek Havelka sklad 186 0911 997 702 radek.havelka@hama.com
Marek Havelka vodič   0911 997 704  
Pavol Lunák vodič   0911 997 709  
         
merchandising:        
Richard Kobela merchandising   0911 997 712  richard.kobela@hama.com