Informování o zpracování osobních údajů

 

Společnost HAMA spol. s r.o. zpracovává poskytnuté osobní údaje a ve zpracování vystupuje jako správce.

 

Správce zpracovává osobní údaje, a to jméno, příjmení, telefon, e-mail, IČO, DIČ, adresu dodací a adresu fakturační. Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely registrace a objednávky zboží registrovaných uživatelů. Právním základem pro zpracování uvedených osobních údajů je oprávněný zájem.

 

V případě udělení souhlasu se zasíláním obchodních sdělení budou na e-mailovou adresu uvedenou v registraci zasílána obchodní sdělení.

 

V případě zaslání zboží na dodací adresu jsou údaje v rozsahu jméno, příjmení a dodací adresa předávány kurýrní službě pro účely dodávky zboží.

 

Uvedené osobní údaje budou uchovávány po dobu 5 let od registrace (bez uskutečněné objednávky), nebo poslední objednávky registrovaného uživatele, pak budou smazány.

 

Vaše práva

 

Máte právo požadovat od správců přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování. Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu a v případě podezření, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, máte právo požádat správce o vysvětlení a o odstranění vzniklého stavu.

 

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím kontaktního e-mailu správce.

 

Nemáte povinnost uvedené osobní údaje poskytnout, nicméně, bez nich nebudeme mít všechny potřebné údaje pro vyřízení Vašich objednávek

 

Nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení nemá vliv na registraci v e-shopu.

Nahoru