INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti so spracovaním osobných údajov, Vám v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

Spoločnosť HAMA Slovakia spol. s r.o. Bratislavská 87, 90201 Pezinok, ICO 35743666 spracováva poskytnuté osobné údaje a v spracovaní vystupuje ako správca.

Správca spracováva osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail, IČO, DIČ, dodaciu a fakturačnú adresu. Osobné údaje sú spracované pre účely registrácie a objednávky tovaru registrovaných užívateľov. Právnym základom pre spracovanie uvedených osobných údajov je oprávnený záujem.

V prípade udelenia súhlasu so zasielaním obchodných informácií budú na e-mailovú adresu uvedenú v registrácii zasielané obchodné informácie.
V prípade zaslania tovaru na dodaciu adresu sú údaje ako meno, priezvisko a dodacia adresa preposlané kuriérskej službe za účelom dodávky tovaru.
Uvedené osobné údaje budú uchovávané po dobu 5 rokov od registrácie (bez uskutočnenej objednávky), alebo poslednej objednávky registrovaného užívateľa, potom budú zmazané.

 

Vaše práva

Máte právo požadovať od správcu prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania a vzniesť námietku proti spracovaniu. Máte tiež právo podať sťažnosť na dozornom úrade a v prípade podozrenia, že spracovanie osobných údajov je v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života, alebo v rozpore so zákonom, máte právo požiadať správcu o vysvetlenie a o odstránenie vzniknutého stavu.

Súhlas so zasielaním obchodných informácií môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného e-mailu na správcu: hama@hama.sk.
Nemáte povinnosť poskytnúť uvedené osobné údaje, ale bez nich nebudeme mať všetky potrebné údaje pre spracovanie Vašich objednávok.
Nesúhlas so zasielaním obchodných informácií nemá vplyv na registráciu na e-shope.